Valné shromáždění 2018-11-09T12:37:29+00:00

Valné shromáždění

Dokumenty určené k projednání na Valném shromáždění

Výroční zpráva INTERGRAM 2017

Zpráva o roční účetní závěrce společnosti INTERGRAM (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty)

Zpráva nezávisleho auditora

Návrh auditora pro rok 2018

Zpráva o činnosti Výkonné rady INTERGRAM

Zpráva o činnosti Kontrolní komise INTERGRAM

Návrh rozpočtu INTERGRAM na rok 2018

Zhodnocení vývoje portfolií INTERGRAM spravovaných ČS za rok 2017

Investiční strategie INTERGRAM pro rok 2018

Návrhy změn Vyúčtovacího řádu INTERGRAM

Režim změn

Výčet změn

Návrhy změn Stanov INTERGRAM

Režim změn

Výčet změn

Reklamační řád – příloha č. 1 Stanov

Návrhy změn Jednacího a volebního řádu Valného shromáždění INTERGRAM – Režim změn a Výčet změn