Sazebníky 2019-04-03T14:47:40+00:00

Sazebníky

Veřejné produkce

Vysílání a jiné užití

2019 – Návrh sazebníku odměn Intergram

2019 – Návrh sazebníku odměn

2018 – Sazebník odměn Intergram

2018 – Sazebník odměn

Odůvodnění návrhu sazebníku odměn pro r. 2019

Odůvodnění sazebníku odměn INTERGRAM 2019