Informace pro uživatele 2018-11-09T15:37:05+00:00

Informace pro uživatele

Pověření společného zástupce, seznam platných kolektivních smluv, osiřelé předměty ochrany, využití prostředníka

Pověření společného zástupce:
Ustanovení § 97h autorského zákona umožňuje uživateli, který uzavírá smlouvy pro konkrétní způsob užití předmětů ochrany alespoň s dvěma kolektivními správci požadovat, aby kolektivní správci pověřili uzavřením jediné smlouvy společného zástupce. Příslušný kolektivní správci jsou povinni pověřit společného zástupce ve lhůtě do 2 měsíců od doručení žádosti od uživatele příslušnému kolektivnímu správci. Tato povinnost se vztahuje na výkon kolektivní správy práva na užití provozováním díla a uměleckého výkonu ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu, provozováním takového záznamu a na přenos takového provozování a práva na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu uživatele.
Kontaktní osoba: Martin Skalák, tel. č.: 221 871 953, email: martin.skalak@intergram.cz

Seznam platných kolektivních smluv:

  • Národní knihovna České republiky

  • Český olympijský výbor včetně přidružených sportovních svazů a asociací a České obce Sokolské

  • BPA sport marketing a.s.,

  • Autoklub České republiky

  • STES a.s. (fotbalová 1. a 2. liga)

  • Ministerstvo obrany ČR

  • Asociace uměleckých základních škol

  • Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže ČR (DDM)

  • Diakonie Českobratrské církve evangelické

  • Asociace hotelů a restaurací České republiky z. s.

Osiřelé předměty ochrany

Seznam zvukových záznamů, u nichž INTERGRAM nemá dostatečné informace k nezbytné identifikaci všech potřebných údajů o nositelích práv ZDE

Využití prostředníka

Podle ustanovení § 101 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) při sjednávání kolektivní smlouvy, hromadné smlouvy, smlouvy týkající se vzájemného pověření výkonem kolektivní správy, sazebníků nebo při řešení jakýchkoli sporů, které mohou v rámci výkonu kolektivní správy vzniknout, ať už mezi kolektivními správci a uživateli či jejich sdružením, také i mezi kolektivními správci a nositeli práv, popř. mezi kolektivními správci navzájem, je možné využít služeb prostředníka. Prostředníka je možné vybrat ze seznamu prostředníků vedeného Ministerstvem kultury

(https://www.mkcr.cz/seznam-prostredniku-693.html)