Formuláře 2019-01-31T11:17:41+00:00

Formuláře

Člen – Výkonní umělci (interpreti)

Smlouva o zastupování práv výkonného umělce

Jedná se pouze o vzor smlouvy, určený pro informaci, smlouva se uzavírá na originálním formuláři, který na vyžádání zašleme.

Smlouva o zastupování práv výkonného umělce

Čestné prohlášení výkonných umělců za rok 2018

Průvodní dopis k ČP

Informace a vysvětlivky k ČP

A-Formulář

B-Formulář

Přehled vyplněných formulářů ČP

Aktualizace fakturačních údajů

Čestné prohlášení výkonných umělců za rok 2017

Průvodní dopis k ČP

Informace a vysvětlivky k ČP

A-Formulář

B-Formulář

Přehled vyplněných formulářů ČP

Aktualizace fakturačních údajů

Čestné prohlášení výkonných umělců za rok 2016

Průvodní dopis a informace a vysvětlivky k ČP

A-Formulář

B-Formulář

Přehled vyplněných formulářů ČP

Dispozice pro poukázání odměny

Dispozice pro poukázání odměny od společnosti Intergram.

Člen – Výrobci zvukových záznamů

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů za rok 2017

Průvodní dopis

Informace a vysvětlivky k ČP

A-Formulář

B-Formulář

A-Formulář – příloha v XLS

B-Formulář – příloha v XLS

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů za rok 2016

Průvodní dopis a informace a vysvětlivky k ČP

A-Formulář

B-Formulář

čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů 2015 – formulář A

Měnové kurzy ČNB pro rok 2015 (zadní strana formuláře ČP

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů 2015 – formulář B

Příloha čestného prohlášení výrobce zvuk. záznamů za rok 2015 – formulář A

Příloha čestného prohlášení výrobce zvuk. záznamů za rok 2015 – formulář B

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů 2015 – PRŮVODNÍ DOPIS

Informace a vysvětlivky k čestnému prohlášení výrobce zvuk. záznamů – 2015

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů 2014 – formulář A

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů 2014 – formulář B

Příloha čestného prohlášení výrobce zvuk. záznamů za rok 2014 – formulář A

Příloha čestného prohlášení výrobce zvuk. záznamů za rok 2014 – formulář B

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů 2014 – PRŮVODNÍ DOPIS

Informace a vysvětlivky k čestnému prohlášení výrobce zvuk. záznamů – 2014

Smlouva o zastupování práv výrobce zvukových záznamů

Návrh textu smlouvy o převodu práv výrobce zvukových záznamů

Člen – Výrobci zvukově obrazových záznamů

Čestné prohlášení výrobce zvukově-obrazových záznamů za rok 2017

Průvodní dopis

Formulář

Příloha k ČP

Čestné prohlášení výrobce zvukově-obrazových záznamů za rok 2016

Průvodní dopis

Formulář

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ 2015

Měnové kurzy ČNB pro rok 2015 (zadní strana formuláře ČP)

Průvodní dopis 2015

PŘÍLOHA ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ ZA ROK 2015

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ 2014

Průvodní dopis 2014

Smlouva o zastupování práv výrobce zvukově obrazových záznamů

Člen – Soubory (hudební tělesa)

Smlouva o zastupování práv výkonných umělců – soubory nebo skupiny

Příloha č. 1 – plná moc

Příloha č. 2 – přehled členů

Člen – Dědici

Smlouva o zastupování zděděných práv umělce

Člen – ISRC

Žádost o přidělení ISRC

Identifikace nahrávky podle ISRC – informace

Nahrávací protokol (formulář pro ohlášky skladeb)

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů

Čestné prohlášení výrobce zvukově obrazových záznamů

Uživatelé – Užití záznamů při divadelních představeních

Veřejná produkce typu N

Divadla – vzor smlouvy

Uživatelé – Užití záznamů při ozvučení kinosálů před a po představení

VEŘEJNÁ PRODUKCE TYPU F

Uživatelé – Půjčování zvukových záznamů v knihovnách

VEŘEJNÁ PRODUKCE TYPU Q

Uživatelé – Dovozy

Přehled o výrobě, dovozech a přijetí

Pokyny pro vyplnění přehledu o dovozech

Vyhláška 408/2008 Sb.

Vyhláška 488/2008 Sb.

Dovozy – vzor smlouvy

Uživatelé – Instore rádia

Instore rádia – vzor smlouvy

Uživatelé – Veřejné produkce

Veřejné produkce – vzor smlouvy